Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi - Uygulama Anaokulu

İNGİLİZCE

İNGİLİZCE

Uzmanlara göre öğrenme yeteneğinin yüzde 50’si yaşamın ilk yıllarında ve yüzde 30’u da sekiz yaşına kadar geliştiği için okulöncesi eğitim ve bu çağda yabancı dil eğitimi çok önemli. Peki 3-4 yaşındaki çocuklar anadilin yanı sıra nasıl yabancı dil öğrenebiliyor? Bunu gerçekleştirmek mümkün mü?Yabancı dil öğrenimi için en uygun yaş neden 3-4 ?

Yapılan bilimsel çalışmalar bir çocuğun başka bir dil öğrenebilmesi için en uygun zamanın hayatının ilk üç-dört yılı olduğunu gösteriyor. Küçük yaşta dil öğrenimi doğal bir süreçtir. Bebeklerin konuşmayı nasıl öğrendiklerini gözlemlemek doğal öğrenenler olduklarını kanıtlar. Bebekler yaşamlarının ilk altı ayı boyunca dünyadaki tüm dilleri oluşturan 70 sesi kullanarak agularlar. Sonra, çevrelerinden ve en önemlisi ebeveynlerinden, bakıcılarından duydukları sesleri ve kelimeleri kullanarak konuşmayı öğrenirler. Bebeğin beyni daha sonra duymadığı dilleri konuşma yeteneğini kullanmayacaktır. Yapılan araştırmalar çocukların 5 yaşına kadar beş dil öğrenebileceklerini göstermektedir! Bu dönemde çocuk dili daha hızlı öğrenecek, daha çok aklında tutacak ve çoğunlukla da öğrendiği dili, o dili anadili olarak konuşanlarınkine yakın bir telaffuzla konuşacaktır. Bir çocuğun herhangi bir konuşma veya dil problemi varsa, bu problem her iki dilde de kendini gösterecektir. Ancak, bu gibi problemler iki dil öğrenmekten kaynaklanmamaktadır. Inside the Brain’in yazarı Ronald Kotulak’a göre özellikle yaşamın ilk üç yılında düşünme, dil, vizyon, tutum, yetenek ve diğer özelliklerin temeli atılır. Dolayısıyla, en önemli yıllarda, ikinci bir dil öğrenmenin birinci dili öğrenmek kadar kolay olduğu dönemde doğal öğrenme yeteneğini kullanmamak bir kayıptır.Yurtdışında okulöncesi eğitimde yabancı dil eğitiminin yeri nedir?

Pediatrik nörolog Harry Chugani’ye göre, yabancı dil öğretimi okulöncesi dönemde, öğretmenlerin çocuğun öğrenme isteğini ve yeteneğini en üst düzeye çıkarabileceği dönemde başlamalı. İsveç, dünyada okuma yazma oranının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Okulöncesi dönemindeki yabancı dil eğitiminin başarısı İsveç’teki yuvalarda gözlemlenebilir. Bu okullarda üç farklı dili akıcı bir biçimde konuşan üç yaşındaki çocuklar görebilirsiniz.Yabancı dil eğitimine erken başlamanın avantajları neler?

Avantajları, dilde yüksek seviyede bir genel yeterlik kazanırlar. İkinci bir dil bilenlerin iletişim kabiliyetleri gelişmekte, bilişsel gelişimleri daha iyi seyretmektedir ve iki dil bilenler zengin bir kültürel farkındalık kazanarak daha iyi iş imkânlarına sahip olmaktadırlar.İkinci dil eğitimine erken başlamanın yarattığı dezavantajlar var mı?

İki dil öğrenmenin konuşma veya dil problemlerine neden olduğu düşünülmüştür. Ancak bu doğru değildir. Dünyanın her yerinde çocuklar konuşma veya dil sorunları yaşamadan birden fazla dil öğrenmektedir. İkidilli çocuklar dil becerilerini tıpkı diğer çocuklar gibi geliştirirler. İki dilde de beceri geliştirmek çocuğun her iki dili de kullanma deneyimlerine bağlıdır. Çocuklar bazen dilbilgisi kurallarını karıştırabilir veya aynı cümle içinde iki dilden de kelimeler kullanabilirler. Bu ikidilli dil gelişiminin normal bir parçasıdır. İkinci bir dil öğretilmeye başlandığında bazı çocuklar bir süre çok konuşmayabilirler. Bu “sessiz dönem” bazen aylarca sürebilir. Bu da normal ve geçici bir durumdur.

Güncellenme Tarihi: 2013-11-22 00:00:00

Europen University Association Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Magna Charta Universitatum

KOCAELİ ÜNV. UYG. ANAOKULU
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 37 32
Belge Geçer: +90 (262) 359 10 06
Elektronik Posta: anaokulu@kocaeli.edu.tr