Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi - Uygulama Anaokulu

Vizyon-Misyon

ANAOKULUMUZUN ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

Geleneksel program çerçevesinde yer alan kalıpçı yaklaşımdan sıyrılarak çocuklara bilgi yüklemek değil, demokratik,bilgiyi keşfeden,araştırmacı,yaratıcı,öz disiplin ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda kendinin bir birey olduğunun farkında, problem çözücü, paylaşımcı kendini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirebilmek için çocukların aktif katılımının sağlanacağı ve öğretmenin gizli planlayıcı ve yönlendirici olacağı uygun ortamlar hazırlamaktır. Küreselleşmenin ön görüldüğü, bilgi akım ve üretiminin yoğunlaştığı, ileri teknoloji uygulamalarının giderek yaygınlaştığı toplumumuzda ancak bu yolla bağımlı , ezberci ,pasif öğrenen bireyler yerine, bağımsız,yaratıcı, aktif öğrenen, engellerle mücadele edebilen, kendisi ve dünya ile barışık bireyler yetiştirebiliriz.ANAOKULUMUZUN HEDEFLERİ

Uygulanan eğitim programının temel amacı yıllık planda belirlenen konular aracılığya 2-6 yaş grubu çocukların kişilik oluşumlarının en önemli evresinde oldukları düşünülerek, bu dönemde belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda edinmeleri gereken tutum ve davranışları kazandırmaktır.

Güncellenme Tarihi: 2013-11-21 00:00:00

Europen University Association Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Magna Charta Universitatum

KOCAELİ ÜNV. UYG. ANAOKULU
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 37 32
Belge Geçer: +90 (262) 359 10 06
Elektronik Posta: anaokulu@kocaeli.edu.tr